matematykaszkolna.pl
jak porównać wartości tych dwóch wyrażeń? abcd: która liczba jest większa? 5099 czy 99!
15 lis 21:48
wredulus_pospolitus: a co jest większe: (a+b)(a−b) czy też a2 (dla a>b emotka ) stąd wiemy, że 99*1 < 502 98*2 < 502 97*3 < 502 ... itd. czyli: 99! = 99*98*...*1 < 50*50*....*50
15 lis 21:54
chichi: Dla n ≥ 2
 n+1 
(

)n > n!
 2 
Dla n = 99
 99+1 
(

)99 = 5099 > 99!
 2 
15 lis 21:54