matematykaszkolna.pl
równoległobok Julek: Niech ABCD będzie równoległobokiem. Punkty E, F leżą odpowiednio po bokach AB, CD tak, że ∠EDC = ∠F BC i ∠ECD = ∠F AD. Wykazać, że AB ≥ 2 · BC.
14 lis 07:53
chichi: @Julek zaglądasz tu jeszcze?
15 lis 21:28
Julek: Tak
16 lis 16:55
chichi: Udało się coś wykombinować? Bo widzę, że brak zainteresowania na forum tym zadaniem
16 lis 18:02
Julek: nie mam rozwiazania
16 lis 18:20
chichi: Wrzucę zatem rozwiązanie, ale późnym wieczorem jak będę w domu
16 lis 18:29
Julek: i jak?
17 lis 10:50
chichi: Wyleciało mi z głowy, aktualnie jestem na uczelni, więc upomnij się jeszcze raz po południu
17 lis 10:56
wredulus_pospolitus: rysunek ΔAED podobny do ΔCFB (podobieństwo kkk) ΔADF podobny do ΔEBC (podobieństwo kkk) stąd:
|AE| |BC| 

=

|AD| |FC| 
|DF| |BC| 

=

|AD| |BE| 
czyli: |AE|*|FC| = |DF|*|BE| ; podstawmy: |AE| = x ; |DF| = y ; |AE| + |BE| = 1 = |FC| + |DF| x*(1−y) = y*(1−x) −−−> x − yx = y − yx −−−> x = y −−−> |AE| = |DF| oznaczmy dodatkowo: |AD| = |BC| = a
x a 

=

−−−> a2 = x(1−x) −−−> 0 < a2 ≤ 0.25 −−−> a ≤ 0.5
a 1−x 
 |AD| |AD| 0.5 
stąd;

=


= 0,5 −−−> 2|AD| ≤ |AB|
 |AB| |AE| + |EB| 1 
c.n.w.
17 lis 13:11
chichi: No i tak to powinno wyglądać u mnie końcówka była:
 |AB|+|BE| |AB|2 
|CB|2 = |AB|*|BE| ≤ (

)2 =

 2 4 
 |AB| 
⇒ |CB| ≤

 2 
⇒2|CB| ≤ |AB|
17 lis 13:32
chichi: I nie przyjmowałem konkretnej długości boku
17 lis 13:34
wredulus_pospolitus: ja sobie przyjąłem '1' bo chciałem zmniejszyć ilość pisania długości boku
17 lis 13:40