matematykaszkolna.pl
DIAGRAMY ZBIORY xyz: rysunekCzy zaznaczone części to (A∩B∩C')∪(A'∩B'∩C)
13 paź 19:37
xyz: Te niebieskie kropki oznaczaja ze element jesr zaznaczony i nie wychodzi poza linie. Czy jest jakis inny sposob zapisu?
13 paź 21:32
xyz: czy bedzie a czesc wspolna z b pomniejszona o c suma c pomniejszone o a suma b
13 paź 21:34
xyz: ((a∩b)/c)∪(c/(a∪b)) czt dobrze?
13 paź 21:37
ite: i zaznaczenie i zapis 21:37 − dobrze
13 paź 22:06