matematykaszkolna.pl
zad student: Zastosuj metodę całkową do oszacowania wartości funkcji n!. Otrzymane rozwiązanie porównaj ze wzorem Stirlinga. Wskazówka: Oszacuj wpierw ln(n!).
13 paź 19:03
student: pomocy
17 paź 12:50