matematykaszkolna.pl
Sprawdź czy ciąg jest monotoniczny i ograniczony. Kck: Może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć kroki potrzebne by udowodnić że dany ciąg jest monotoniczny i ograniczony? Znam definicje ciągu ograniczonego i kiedy ciąg jest monotoniczny ale nie potrafię ich zastosować. Taki przykład: a2=n2n. Zacząłem: an+1 − an = n+12n+1n2n = (n+1)*2n−n*(2n+1)(2n+1)*2n i nie wiem co dalej.
12 paź 20:46
ABC:
 n 
czy to miało być

?
 2n 
12 paź 20:56
Kck: Tak. Nie wiem dlaczego formatowanie tak wyszło.
12 paź 21:04
wredulus_pospolitus: Bo używasz u zamiast U do zapisu ułamków:
 1 
127 a nie

 27 
12 paź 21:26
wredulus_pospolitus: Monotoniczność:
an+1 
n+1 

2n+1 
 n+1 1 1 

=

=

=

+

< 1 (dla n>1)
an 
n 

2n 
 2n 2 2n 
Ograniczoność: Skoro jest malejący ... to znaczy, że a1 jest ograniczeniem górnym. Ograniczenie dolne: an > 0 (ponieważ zarówno licznik jak i mianownik to liczby dodatnie) koooniec
12 paź 21:29
Kck:
 n 
A więc przykład: a2 =

 2n 
 n+1 n 
A do tego momentu doszedłem: an+1−an =


=
 2n+1 2n 
 (n+1)*2n−n(2n+1) 

 (2n+1*2n) 
12 paź 21:33
wredulus_pospolitus:
 an+1 
tak jak napisałem ... zamiast an+1 − an zbadaj

 an 
12 paź 21:34
wredulus_pospolitus: ale jak już masz an+1 − an to: licznik: (n+1)*2n − n(2n+1) = n*2n + 2n − 2*n*2n = 2n − n*2n = (1−n)*2n < 0
12 paź 21:36
chichi: @wreduluspospolitus dlaczego badany jest iloraz, a nie różnica? Ten ciąg jest nierosnący
12 paź 21:36
wredulus_pospolitus: @chichi −−− bo jak widzę ułamek i potęgi to robię iloraz, aby się 'ładnie skracało' co nie oznacza, że trzeba badać ilorazem. Po prostu preferuję (w takich przypadkach) iloraz
12 paź 21:38
chichi: Fakt, może tutaj będzie wygodniej badać iloraz
12 paź 21:41
Kck: A to można tak sobie wybierać co się chce? Różnicę, iloraz i co jeszcze?
12 paź 21:58
wredulus_pospolitus: to są dwa najpopularniejsze ... mała szansa abyś miał/−a konieczność skorzystania z innego kryterium
12 paź 22:00
Kck: Eh, ja nowy jeżeli chodzi o analizę matematyczną. Zmiata z planszy
12 paź 22:04