matematykaszkolna.pl
wykres funkcji [sinx] nikooo: Mam problem bo nie wiem jak narysować wykres funkcji : f(x)=[sinx], wiem, że jest to największa całkowita część x ale nie umiem tego zastosować mam tylko przypuszczenia: w <0,pi/2) 0 w pi/2 1 w <pi/2,pi) 0 dobrze myślę?
12 paź 12:23
Saizou : rysunek f(x) = sin(x) g(x)=[sin(x)
12 paź 12:31