matematykaszkolna.pl
PlanImetria Kasia: W trojkacie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest 2 razy dłuższa od drugiej. Oblicz stosunek − promienia R opisanego na tym trójkącie do promienia r wpisanego w ten trójkąt.
12 paź 00:26
mat:
 5a (3−5)a 
R=

, r=

 2 2 
R 

= ........................
r 
12 paź 00:34
mat: rysunek
12 paź 00:37
wakacje: rysunekz twierdzenia Pitagorasa: (2x)2+x2=y2 → y=5x
 a+b−c x+2x−5x 3−5 
r=

=

=

x
 2 2 2 
 y 5 
R=

=

x
 2 2 
R 
5 

x
2 
 5 2 5 

=

=

*

=

r 
3−5 

x
2 
 2 3−5 3−5 
12 paź 00:37
chichi: Niech przyprostokątne będą zatem długości 'a' oraz '2a', przeciwprostokątna jest dłg 'b' wówczas:
 a5 
c = a2+(2a)2 = a5 ∧ c = 2R ⇒ R =

 2 
 a+2a−a5 R 
r =

, zatem

=...
 2 r 
12 paź 00:38
chichi: Powinno być 'b' zamiast 'c'
12 paź 00:39
Kasia:
1 

a?
3 
12 paź 00:40
mat: przeciwprostokątna jest długości "c"
12 paź 00:41
chichi: @mat patrz 00:39... Już trochę późno
12 paź 00:43