matematykaszkolna.pl
logika - forma zdaniowa wz7475: jak mogę zapisać formę zdaniową bez użycia symbolów podzielności i dzielenia nast. zdań? k jest liczbą naturalną niepodzielną przez siedem lub podzielną przez trzy największy wspólny dzielnik liczb a i b wynosi 8
11 paź 23:52
ite: Skoro "k jest liczbą naturalną niepodzielną przez 7", to nie istnieje żadna liczba naturalna, której pomnożenie przez 7 da w wyniku liczbę k. Jak "k jest liczbą naturalną podzielną przez 3", to istnieje jakaś liczba naturalna, która pomnożona przez 3 da liczbę k. Z tego skorzystaj.
12 paź 09:37
Saizou : Połącz te fakty I. Skoro jest niepodzielna przez 7, to istnieje n całkowite, że k jest postaci: 1) k = 7n+1 2) k = 7n+2 3) k = 7n+3 4) k = 7n+4 5) k = 7n+5 6) k = 7n+6 (lub w skrócie k ≠ 7n, można też zapisać że ¬(k=7n)) k jest podzielne przez 3, to istnieje taka liczba l całkowita, że k = 3l
12 paź 12:25