matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc Kasia: Potrzebna pomoc W czworokącie wpisanym w okrag dane są: IABI=3, IADI=9, kąt BAF=120 oraz dwa pozostale boki mają długość 133 Oblicz pole tego czworokąta.
11 paź 23:42
chichi: Jaki czworokąt, ABCD? Czym jest punkt F?
11 paź 23:46
Kasia: ABCD
11 paź 23:47
Kasia: Tam jest kąt BAD=1200
11 paź 23:48
chichi: A druga część pytania?
11 paź 23:48
chichi: Napisz proszę treść, a nie własnymi słowami
11 paź 23:50
Kasia: Niestety tak są sformuowane pytania na karcie. Napisałam słowo w słowo 🤷‍♀️
11 paź 23:57
chichi: rysunekZatem jeśli dobrze rozumiem polecenie, że pozostałe boki mają po 133, to sytuacja jak na rysunku, którego niestety nie mogę opisać z telefonu. Czerwony trójkąt jest równoboczny, a jego bok jest długości 133, zielony odcinek jest długości 9, a różowy 3. Szukane pole składa się z pola dwóch trójkątów, tego równobocznego oraz tego 'kolorowego' jego
 1 
pole to S =

*9*3*sin(120o), teraz wyznacz pole trójkąta równobocznego i dodaj te pola
 2 
do siebie
12 paź 00:06
chichi: Trójkąt czerwony jest równoboczny, ponieważ |∡DCB| = 60o (to wiemy, ponieważ czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg) ∧ |BC| = 133 = |CD|
12 paź 00:09
Kasia: 😘😘
12 paź 00:13
mat: długość boku trójkąta równobocznego to 313 a nie 133
12 paź 00:13
Kasia: Mam jeszcze 2 zad których treści nie rozumiem
12 paź 00:14
chichi: Wstaw w osobnych wątkach. @mat skąd to spostrzeżenie?
12 paź 00:17
chichi: Tak by wynikało z tw. Carnota. Ja nie sprawdzałem polecenia, ale rozwiązanie się nie zmieni
12 paź 00:18
chichi: Przepisuj proszę zatem uważnie te polecenia bez literówek
12 paź 00:18
Kasia: Pozostałe boki długości 133 Tak mam w poleceniu
12 paź 00:19
chichi: To jest błąd, ponieważ nie zostałby nawet spełniony warunek istnienia trójkąta... Tw. Carnota pokazuje, że bok ten powinien być długości 313 jak napisał wyżej @mat
12 paź 00:21
mat: Przy takich danych, czworokąt nie istnieje
12 paź 00:43