matematykaszkolna.pl
Proszę o sprawdzenie Kasia: Proszę o sprawdzenie Rozwiaz trojkat ABC, w którym AC=3, BC=7 i kąt BAC=1200 Długość boku wyznaczam korzystając z tw cosinusów 72 =IABI2 +32 − 2×IABI×3×cos1200 49=IABI2 +9−6×IABI×−12 0=IABI2+3×IABI−40 Delta=169 IABI1=−8 IABI2=5 Obliczam kąt alfa: 52=32+72−2×3×7×cosalfa 25=9+49−42×cosalfa 25=58−42×cosalfa −33=−42×cosalfa cosalfa=380 Obliczam kąt beta Beta=180−120−38=220
11 paź 23:13
wredulus_pospolitus: 'rozwiąż trójkąt' Keeee Pomijając brak nawiasów, pomijając brak informacji jaką długość wybierasz dla boku AB i dlaczego, pomijając brak informacji co to za kąt ten magiczny kąt α, pomijając napisanie: cosα = 38o, pomijając napisanie, że jest to kąt wyznaczony z tablic i jest to przybliżona wartość, to nie widzę jakiś większych błędów.
12 paź 09:22