matematykaszkolna.pl
algebra izomorfizmy 674: Udowodnić, że funkcja φ:Z→Z określona wzorem φ(x)=x−5 jest izomorfizmem grupy (Z,+) na grupę (Z,⊕), gdzie x⊕y=x+y+5 dla dowolnych x,y∊Z.
11 paź 19:14