matematykaszkolna.pl
Trójkąt Kasia: Rozwiaz trojkąt ABA, w którym /AB/=3, /BC/=7 i kąt BAC=1200
11 paź 19:13
Kasia: Jest ktoś chętny do pomocy? 🙏
11 paź 19:28
chichi: Niechaj |AC| = x, wówczas z tw. Carnota mamy, ze: 72 = x2+32−2*3*x*cos(120o) ⇒ x = 5. Skorzystaj teraz z tw. sinusów do wyznaczenia pozostałych miar kątów
11 paź 19:32