matematykaszkolna.pl
trójkąt foremny wyznacz wierzchołki nikooo: zaznacz na płaszczyźnie wierzchołki trójkąta foremnego wpisanego w okrąg o środku w (0, 0) i odpowiednim promieniu, takim by jeden z wierzchołków tego trójkata był punktem: a) (1, 0), b) (−1, 0). Jakie kąty skierowane odpowiadają tym wierzchołkom? Kompletnie nie wiem jak sie za to zadanko zabrać, jak mam wyznaczyć pozostałe wierzchołki
10 paź 19:20
Saizou : rysunek łap rysunek jako podpowiedź. b) jest symetryczny względem osi OY
10 paź 19:31
nikooo: ale jak te punkty wyliczyć?
10 paź 19:39
Saizou : rysunek a − długość boku trójkąta
 2 
R =

*h
 3 
 2 3 
1 =

h →h =

 3 2 
h = a3
3 

= a3
2 
 3 
a =

 2 
 1 3 
A = (−

;

)
 2 2 
 1 3 
B = (−

;−

)
 2 2 
10 paź 19:50