matematykaszkolna.pl
Dowód zmartwionyuczeń: Udowodnij, ze istnieją takie liczby całkowite m i n, ze m > 1, n > 1 oraz 1/m + 1/n jest liczbą całkowitą
10 paź 15:39
a7: 1.m=2 n=2 1/2+1/2=1 2.m=2 n=−2 1/2−1/2=0
10 paź 15:46