matematykaszkolna.pl
zad student: Dla danej liczby naturalnej n istnieje ciąg ułamków od 1/2, 1/3, …, 1/n. Wskaż którego okres w reprezentacji dziesiętnej jest najdłuższy. Dla n = 10, wynikiem jest 1/7= 0.(142857).
10 paź 14:14