matematykaszkolna.pl
w prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów violetskies: w prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny których współrzędne spełniają warunek log 13 (x2 + y2)≥ −2
9 paź 19:38
PW:
 1 
(

)−2 = 32
 3 
czyli −2 = log1332, mamy więc nierówność (1) log13(x2 + y2) ≥ log1332, x2 + y2 > 0. Funkcja log13(u) jest malejąca, zatem rozwiązaniami nierówności (1) są x2 + y2 ≤ 32 − koło o środku (0, 0) i promieniu 3, z brzegiem, ale bez środka.
9 paź 21:58
violetskies: dzięki
10 paź 19:34