matematykaszkolna.pl
rozwiąż nierówność violetskies: 8 * log 12 2 x − log 12 3 x ≤ 20log 12 x −16
9 paź 19:34
Mila: rysunek 8log21/2(x)−log31/2(x)≤20log1/2(x)−16 x>0 log1/2(x)=t t3−8t2+20t−16≥0 t=2 1 −8 20 −16 1 −6 8 0 (t−2)*(t2−6t+8)=(t−2)* [(t−3)2−1)]=(t−2)*(t−3−1)*(t−3+1)=(t−2)2*(t−4) t=2 lub t≥4 log1/2(x)=2 lub log1/2≥4
 1 1 
x=

lub log1/2(x)≥log1/2 (

)4
 4 2 
 1 
x≤

 16 
odp.
 1 1 
x∊(0,

>∪{

}
 6 4 
9 paź 23:22
violetskies: dzięki
10 paź 13:40