matematykaszkolna.pl
wyznacz te wartości parametru m dla których równanie violetskies: wyznacz te wartości parametru m dla których równanie log 2 (3x−1) = m + log 2 (x−1) ma pierwiastek należący do zbioru <2,3>
9 paź 19:24
PW: Obie funkcje są określone dla x∊<2, 3>, a więc równanie na tym przedziale ma postać
 3x − 1 
log2

= m
 x − 1 
 2 
log2(3 +

) = m.
 x − 1 
Przebieg funkcji homograficznej
 2 
h(x) =

 x − 1 
jest znany − na przedziale <2, 3> jest to funkcja malejąca (tu można się posłużyć wykresem), h(2) = 2, h(3) = 1.
9 paź 20:55
PW: No i za wcześnie kliknąłem. Funkcja log2(u) jest rosnąca, wobec tego
 2 
min log2(3 +

) = log2(3 + h(3)) = log2(3 + 1) = log24 = 2
 x − 1 
 2 
max log2(3 +

) = log2(3 + h(2)) = log2(3 + 2) = log25.
 x − 1 
Odpowiedź: Warunki zadania są spełnione dla m∊<2, log25>.
9 paź 21:06
violetskies: dzięki wielkie
9 paź 21:19