matematykaszkolna.pl
Oblicz Madzia: Rozwiąż: (trzeba x wyliczyć)
 π 
cos(3x +

)
 2 
 

= 0
tgx 
 π 
3I tgx I = tg

 3 
9 paź 17:29
chichi:
 π 
(1) Zauważ, że cos(3x+

) = − sin(3x)
 2 
 π 
(2) tan(

) = 3, zatem pozostaje do rozwiązania równanie |tan(x)| = 1
 3 
9 paź 17:34