matematykaszkolna.pl
Wskazac na plaszczyznie zespolonej zbiory liczb spelniajacych warunki: Niko: rysunekWskazac na plaszczyznie zespolonej zbiory liczb spelniajacych warunki:
 π π 
1≤|z+2−i|≤3 i −

≤Argz≤

 3 3 
1≤|a+bi+2−i|≤3 1≤(a+2)2+(b−1)2≤3 /(..)2 1≤(a+2)2+(b−1)2≤9 (a+2)2+(b−1)2≤9 (a+2)2+(b−1)2≥1 Wiem, że jest tu wzór na okrąg, ale nie wiem co dalej Narysowałem okrąg wraz z przedziałami, tylko nie wiem czy jest poprawny.
9 paź 15:51
Mila: rysunek 1) 1≤|z−(−2+i)|≤3 pierścień o środku S=(−2,1) i r =1 (promień mniejszego okręgu) oraz R=r ( promień większego okręgu) i
 π π 

≤Arg(z)≤

 3 3 
półproste zawierające się w prostych k il , gdzie: k: y=3x +b 1=−23+b b=1+23 k: y=3x+1+23 l: y=−3x+1−23
9 paź 18:20
ICSP: Argument liczby zespolonej wyznaczamy w odniesieniu do z = 0 a nie do liczby która jest środkiem pierścienia.
9 paź 18:25
Mila: No widzisz, czyli Niko poprawi? To jest łatwiej , ja wyznaczyłam w stosunku to z0=(−2+i)
9 paź 18:36
ICSP: Moim zdaniem dobrze zaznaczył na swoim rysunku Kłóciłbym się z sformułowaniem "wzór na okrąg" dla układu nierówności: (a+2)2+(b−1)2≤9 (a+2)2+(b−1)2≥1 ale to jest już "szczegół".
9 paź 19:47