matematykaszkolna.pl
Rówania funkcji cyklometrycznych TOMasz: Rozwiąż rówania a) arccos(−x)+ arccos(x)=π
 π 
b) arctg(x)−arcctg(x)=

 2 
9 paź 14:36
wredulus_pospolitus: z własności funkcji cyklometrycznych: 1) arccos(−x) = π − arccosx(x)
 π 
2) arctg(x) + arcctg(x) =

 2 
skorzystaj z tego do powyższych równań i wykonaj koniecznych obliczeń
9 paź 14:42
chichi: arccos(−x) = π−arccos(x) czyli w (a) mamy tożsamość zatem x∊[−1,1]
9 paź 14:42