matematykaszkolna.pl
nierówność damn_ik: x2−4y2<0 jak zaznaczyć zbiór tych punktów na wykresie? widze jak to ma wyglądać na kalkulatorze graficznym ale nijak wiem jak to wyliczyć.
9 paź 13:32
wakacje : x2−4y2=(x+2y)(x−2y)<0 (x+2y>0 i x−2y<0) v (x+2y<0 i x−2y>0)
 1 1 1 1 
(y>−

x i y>

x) v (y<−

x i y<

x)
 2 2 2 2 
9 paź 13:51
Mila: rysunek II sposób x2<4y2 |2y|>|x| 1) y≥0 ( zbiór punktów na OX i nad osią OX)
 1 
2y>|x| ⇔y>

|x|
 2 
lub y<0 −2y>|x|
 1 
y<−

|x|
 2 
9 paź 18:31