matematykaszkolna.pl
indukcja anonim123: jak udowodnić indukcyjnie 1+21+22+.....+2n=2n+1−1
8 paź 13:13
mat: n=0 L=1 P=1 zał. indukcyjne n=k 1+2+...+2k= 2k+1−1 teza indukcyjna n=k+1 1+2+...+2k+2k+1=2k+2−1 dowód indukcyjny: L= 2k+1−1+2k+1= 2*2k+1−1= 2k+2−1=P twierdzenie prawdziwe dla każdego n∊N
8 paź 13:53