matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność Klefix: (x−1)x+4<2−4x
7 paź 23:28
8 paź 00:38