matematykaszkolna.pl
topologia nick: Dopełnieniem zbioru otwartego jest zbiór domknięty. Weźmy prostą rzeczywistą i zwykłą normę euklidesową. Zbiór (−1,1) jest otwarty. Jego dopełnienie to (−,−1] ∪ [1,) − czyli zbiór ani domknięty, ani otwarty. Zatem dlaczego mówi się, że dopełnienie zbioru otwartego, jest zbiorem domkniętym?
7 paź 15:06
I'm back: Po pierwsze − mówimy ze zbiór jest zbirem domkniętym gdy jego dopełnienie (w sensie topologicznym) jest zbiór otwarty. Patrząc w ten sposób − (−, − 1] u [1, +) jest zbiorem domkniętym, ponieważ jego dopełnienie jest zbiorem otwartym.
7 paź 15:19
I'm back: Albo jak wolisz − jak zdefiniujesz zbiór który nie jest ani otwarty ani domknięty? Oczywiście zbiór (−, − 1] u [1, +) nie spełnia warunku bycia zbiorem otwartym, ale czy także nie spełnia warunku bycia zbiorem domkniętym?
7 paź 15:21
nick: zbiór domknięty rozumiem przez to,iż zawiera wszystkie swoje pkt. skupienia.
7 paź 16:55
ABC: no to podaj punkt skupienia którego nie zawiera
7 paź 17:24