matematykaszkolna.pl
Liczba zespolona w postaci trygonometrycznej LK: Przedstaw liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej:
 π 
1 + cos α + i sin α , gdzie α ∊ (0,

)
 2 
7 paź 12:29
wredulus_pospolitus: cosa = 2cos2(a/2) − 1 sina = 2sin(a/2)cos(a/2) więc: 1 + cos α + i sin α = 1 + 2cos2(a/2) − 1 + 2sin(a/2)cos(a/2) = = 2cos(a/2)[ cos(a/2) + i*sin(a/2)] może oto chodzi
7 paź 13:01