matematykaszkolna.pl
łączność dzaiłań TOMasz: Czy pomoże ktoś udowodić działania łaczności h1 (a,b)=(a+b)n− łączność dodawania modulo n h2(a,b)= (a*b)n− łączność mnożenia modulo n
6 paź 23:07