matematykaszkolna.pl
Nierówność z parametrem Pr713: Dobry wieczór, tutaj w tym zadaniu 1, pod tym linkiem https://forum.zadania.info/viewtopic.php?t=61892 Należy rozważyć dwa przypadki prawda? Gdy licznik jest dodatni a mianownik ujemny oraz gdy licznik jest ujemny a mianownik dodatni, co nie? Więc jest tutaj błąd w rozwiązaniu. Chodzi mi o same warunki gdyż nie zamierzam tego rozwiązywać.
6 paź 22:03
Pr713: Oraz oczywiście jeszcze przypadek liniowy
6 paź 22:07
ite: A nie lepiej zapytać na tamtym forum? Osoba, która odpowiadała, najlepiej wyjaśni, czym się kierowała. Zwłaszcza jak nie zamierzasz tego zadania rozwiązywać.
6 paź 22:09
Pr713: Zapytać o post sprzed 7 lat?
6 paź 22:16
Pr713: Już sam się namyśliłem i znam odpowiedź, nie zauważyłem że w mianowniku przy x² nie ma parametru więc może być tylko ≥ 0
6 paź 22:17
wakacje:
(m+2)x2+x+m+2 

<0
x2−(m+5)x+9 
f(x)=(m+2)x2+x+m+2 Δf=1−4(m+2)2=12−(2m+4)2=(1+2m+4)(1−2m−4)=(2m+5)(−2m−3) g(x)=x2−(m+5)x+9 Δg=(m+5)2−36=(m+5)2−62=(m+5−6)(m+5+6)=(m+11)(m−1) Z pewnością należy założyć, że Δg<0. Wtedy g(x)>0 dla x∊ℛ i możemy pomnożyć obustronnie nierówność przez mianownik (bez zmiany znaku nierówności) Otrzymujemy nierówność: (m+2)x2+x+m+2<0 A to jest z kolei spełnione, gdy: Δf<0 ∧ m+2<0 (i sprawdzić tak jak wspomniałeś, przypadek funkcji liniowej)
6 paź 22:53
Mila: rysunek 1) Mianownik >0 dla m∊(−11,1) i 2) licznik ujemny dla każdego x∊R⇔ m+2<0 i Δ<0 ⇔ m<−2 i (−2m−3)*(2m+5)<0
 5 3 
m<−2 i [m<−

lub m<−

]
 2 2 
3) Odpowiedź:
 5 
m∊(−11,−

)
 2 
Funkcja liniowa y=x przyjmuje wartości dodatnie i ujemne , zatem odpada ta możliwość.
6 paź 23:32
pr713: Tak wiem już − jak napisałem wyżej, −> funkcja w mianowniku nie ma parametru przy x2, więc nie może mieć wartości tylko ujemnych − może mieć natomiast tylko dodatnie ( bo a > 0) dla Δ < 0 ⇔ m∊(−11,1) i x∊R, więc 2 przypadek nie ma miejsca gdy mianownik jest < 0 a licznik > 0
7 paź 18:34
Mila: emotka
7 paź 18:55