matematykaszkolna.pl
zbiór a okrąg Iza: Czy można jakoś zapisać zbiór np. x2 + y2 ≥ 9? czy zostaje tylko metoda graficzna?
6 paź 21:47
wredulus_pospolitus: D = { (x,y) ∊ R2 ; x2 + y2 ≥ 9 }
6 paź 21:50