matematykaszkolna.pl
a) Dla jakiej liczby wystąpień p, wyrażenie postaci (. . .((p ⇒ p) ⇒ p). . .) ⇒ Toek : a) Dla jakiej liczby wystąpień p, wyrażenie postaci (. . .((p ⇒ p) ⇒ p). . .) ⇒ p jest tautologią? b) Ile razy musi wystąpić każda zmienna, aby formuła zbudowana ze zmiennych zdaniowych wyłącznie za pomocą spójnika ⇔ była tautologią? Czy może ktoś potwierdzić albo zaprzeczyć że w podpunkcie a) odpowiedzią jest nieskończoność ? Natomiast w podpunkcie b) mógłby ktoś wyjaśnić o co chodzi ?
6 paź 10:03
ite: a/ dla parzystej liczby wystąpień p (czyli nieparzystej ilości implikacji) podana formuła jest tautologią; przy nieparzystej liczbie wystąpień p (czyli parzystej ilości implikacji) otrzymujemy jest funkcję spełnianą
6 paź 11:33
ite: b/ dla jednej zmiennej: tylko parzysta liczba wystąpień daje tautologię, teraz trzeba by spróbować to uogólnić (?) na większą ilość zmiennych
6 paź 12:12