matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x − 7| = (a + 2)2 − 9 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.
6 paź 08:59
wakacje: |x−7|=(a+2)2−9 → założenie wynikające z wartości bezwzględnej, że (a+2)2−9>0 |x−7|=(a+2)2−9 x−7=(a+2)2−9 v x−7=−((a+2)2−9) x=(a+2)2−2 v x=−(a+2)2+16 Równanie ma mieć dwa różne rozwiązania dodatnie, zatem muszą być spełnione następujące warunki: 1) (a+2)2−2≠−(a+2)2+16 2) (a+2)2−2>0 3) −(a+2)2+16>0 4) (a+2)2−9>0 1) a∊ℛ\{−5,1} 2) a∊(−;−2−2)∪(2−2;+) 3) a∊(−6;2) 4) a∊(−;−5)∪(1;+) Część wspólna: a∊(−6;−5)∪(1;2)
6 paź 09:41
anna: dziękuję
6 paź 09:44
ite: czy w 4/ warunku (założenie wynikające z wartości bezwzględnej) nie powinna być nierówność nieostra?
6 paź 11:38
wakacje : Czy wtedy równanie |x−7|=0 ma dwa różne rozwiązania?
6 paź 12:02
ite: Spojrzałam na pierwszy wers, a warunek 4/ jest podany po informacji o dwóch różnych rozwiązaniach, więc moja uwaga jest zbędna.
6 paź 12:16
jesień: rysunek 2 sposób graficznie dwa rozwiazania dodatnie gdy k∊(0,7) k=(a+2)2−9 zatem (a+2)2−9>0 i (a+2)2−9<7 (a+2+3)(a+2−3)>0 i (a+2+4)(a+2−4)<0 a∊(−, −5)U(1,) i a∊(−6,2) część wspólna a∊(−6,−5) U (1,2)
6 paź 14:43