matematykaszkolna.pl
Wyznacz liczbę zespoloną spełniająca równanie xgibexo: 2z+5i=6−z¯
5 paź 20:57
wakacje: 2(x+yi)+5i=6−(x−yi) 2x+2yi+5i=6−x+yi 3x+yi+5i=6 3x−6+yi+5i=0 (3x−6)+(y+5)i=0 ⇔ x=2 ∧ y=−5 zatem: z=2−5i
5 paź 21:12
wredulus_pospolitus: inna wersja: 2z + z* = 6 − 5i z + (z+z*) = 6 − 5i z + 2Re(z) = 6 − 5i stąd: 3Re(z) = 6 Im(z) = −5
 6 
−−−> z =

−5i = 2 − 5i
 3 
5 paź 23:45