matematykaszkolna.pl
proszę o sprawdzenie anna: Punkt styczności okręgu o promieniu r wpisanego w trapez równoramienny dzieli ramię trapezu w stosunku 2:5. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie skorzystałam z tw cosinusów i z tw sinusów
 789 
R =

 40 
5 paź 12:05
wakacje: nie ma więcej danych?
5 paź 14:15
wredulus_pospolitus: jak mogła Ci wyjść konkretna wartość R, skoro nie masz żadnej długości? R winno być zależne od r
5 paź 15:13
anna: słusznie zapomniałam dopisać r czyli
 789 
R =

r
 40o 
5 paź 16:05
Mila: Dobrzeemotka W mianowniku 40.
5 paź 16:41
anna: dziękuję
5 paź 18:08