matematykaszkolna.pl
trygonometria olik: Jak rozpisać sin3α+2cos4α=4 nie widzę jakiego wzoru użyć jak 3α rozpisać lub cis4α ?
4 paź 14:23
ite: Bez rozpisywania można szukać rozwiązań, wykorzystując wiadomości o zbiorze wartości tych funkcji trygonometrycznych.
4 paź 14:42
wredulus_pospolitus: tu nie ma czego szukać zauważ, że sin(3a) ≤ 1 oraz 2cos(4a) ≤ 2*1 = 2 związku z tym ...
4 paź 15:02
~olik: dzięki ale nadal nie wiem
5 paź 11:20
ite: Zarówno funkcja f(x)=sin(x) jak i f(x)=cos(x) dla dowolnego x nie osiągają wartości większych niż 1. Czyli funkcja f(x)=2cos(x) dla dowolnego x nie osiągnie wartości większych niż 2. W sumie nie będzie to więcej niż 1+2 czyli 3. Czy to już jest jasne?
5 paź 11:32
~olik: no tak, dzięki wielkie, komplikowałem wzorami, a wystarczyło o wykresie pomyślećemotka
6 paź 11:52