matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Funkcja f jest określona wzorem f(x ) = x6 + 4x − 3 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji f , która jest równoległa do prostej y = − 2x + 3 .
4 paź 14:03
wredulus_pospolitus: 1) skoro jest równoległa do y = −2x + 3 to znaczy, że f'(xo) = −2 2) f'(x) = 6x5 + 4 −−−> f'(xo) = 6xo5 + 4 = −2 −−> xo = −1 3) wyznaczasz styczną do f(x) w punkcie x0 = −1 i po kłopocie
4 paź 15:01
anna: dziękuję
4 paź 16:53
anna: czy ta prosta to y = −2x −9 proszę o sprawdzenie
4 paź 17:03
I'm back: Pokaż obliczenia (nie znam na pamięć wzoru na styczną)
4 paź 17:04
I'm back: Ale już widzę że na pewno nie. f(−1) = 2 ≠ −7 = g(−1)
4 paź 17:06
anna: równanie stycznej y = f'(x0)*(x − x0) + f(x0) wzór chyba ta prosta to y = −2x −5
4 paź 17:10
wredulus_pospolitus: rysunek y = −2*(x− (−1)) + (−6) = −2x −2 −6 = −2x − 8
4 paź 17:29
anna: dziękuję bardzo i słusznie prosta to y = −2x −8 znowu się pomyliłam
4 paź 18:08