matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym poprowadzono płaszczyznę p wyznaczoną przez wysokość dolnej podstawy i ten z wierzchołków górnej podstawy, że płaszczyzna p z płaszczyzną podstawy graniastosłupa tworzy kąt ostry α
 3 
taki, że cosα =

.
 3 
Pole przekroju graniastosłupa wyznaczonego przez płaszczyznę p jest równe S. Oblicz objętość graniastosłupa.
4 paź 09:10
anna: już znalazłam wskazówkę i rozwiązałam
4 paź 13:43