matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Okrąg jest styczny do osi układu współrzędnych w punktach A = (0,2) i B = (−2 ,0) oraz jest styczny do prostej l w punkcie C = (− 1,a) , gdzie a > 1 . Wyznacz równanie prostej l . wyznaczyłam środek okręgu S = (2 ; −2 ) i promieniu r =2 ( x−2)2 + ( y +2) =4 podstawiłam za x = −1 i wtedy równanie nie ma rozwiązania jaki jest błąd
3 paź 20:40
Kacper: Błędnie środek wyznaczony. emotka
3 paź 20:44
anna: słusznie ma być ( x+2)2 + ( y −2)2 =4
3 paź 21:05
anna: prosta l ma równanie y =3 x + 23 +2 proszę o sprawdzenie
3 paź 21:48
ICSP: C(−1 , 2 + 3) (ponieważ a > 1) Prosta styczna: l : Ax + By + C = 0 1o C ∊ l −A + B(2 + 3) + C = 0 ⇒ C = A − B(2 + 3) l : Ax + By + A − B(2 + 3) 2o Odległość prostej od środka okręgu jest równa promieniowi:
 |−2A + 2B + A − B(2 + 3)| 
2 =

 A2 +B2 
2A2 + B2 = |A + B3| 4A2 + 4B2 = A2 + 2AB3 + 3B2 3A2 − 2AB3 + B2 = 0 (3A − B)2 = 0 B = 3A l: Ax + 3Ay + A − 3A(2 + 3) = 0 x + 3y + 1 − 23 − 3 = 0 x + 3y − 2 − 23 = 0
3 paź 21:58
ICSP: prosta y = 3x + 23 + 2 co prawda przechodzi przez punkt C, ale jest rosnąca Co oznacza, że nie jest ona styczną tylko średnicą tego okręgu (przez środek też przechodzi)
3 paź 22:01
ICSP: Średnica okręgu zawiera się w tej prostej*
3 paź 22:02
Iryt: rysunek (x+2)2+(y−2)2=22 1) Punkt styczności: (−1+2)2+(y−2)2=4 (y−2)2=3 y−2=3 lub y−2=−3 y=3+2 >1 lub y=−3+2<1 C=(−1,3+2) 2) Równanie stycznej do okręgu w punkcie C∊okręgu: k: y=3x+3+2 − sieczna przechodząca przez punkty O i C Styczna: s⊥k
 1 
y=−

x+b
 3 
 3 23 
y=−

x+

+2
 3 3 
3 paź 22:34
anna: dziękuję
3 paź 23:50