matematykaszkolna.pl
obraz Waksma: Znajdź obraz krzywej f(x)=x+sinx względem prostej y+x=0
3 paź 12:46