matematykaszkolna.pl
udowodnij Emilia: Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej a i dla każdej liczby rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność:
 a+b a2+b2 
(

)2

 2 2 
3 paź 09:09
janek191: a > 0 i b > 0
  a + b  a2 + b2  a2 + b2 + 2 a b  2 a2 + 2 b2 
(

)2

=


=
 2 2 4 4 
  2 a b − a2 − b2  − ( a2 + b2 − 2 a b)  ( a − b)2 
=

=

= −

≤ 0
 4 4 4 
ckd.
3 paź 09:33
janek191: a > 0 i b > 0
  a + b  a2 + b2  a2 + b2 + 2 a b  2 a2 + 2 b2 
(

)2

=


=
 2 2 4 4 
  2 a b − a2 − b2  − ( a2 + b2 − 2 a b)  ( a − b)2 
=

=

= −

≤ 0
 4 4 4 
ckd.
3 paź 09:33