matematykaszkolna.pl
udowodnij Emilia: Udowodnij, że dla każdej liczby dodatniej a i każdej liczby dodatniej b prawdziwa jest nierówność:
1 1 2 

+


2a 2b a+b 
3 paź 09:07
janek191: a > 0 i b > 0
1 1 1 1 1 1  a + b  a + b 

+

=

*(

+

) =

*

=

2a 2b 2 a b 2  a*b 2 a*b 
więc
a + b 2 ( a + b)2 − 4 a*b 


=

=
2 a*b a + b 2 a*b*( a + b) 
  a2 + 2 a b + b2 − 4 a b (a − b)2 
=

=

≥ 0
 2ab*( a + b) 2a b*(a + b) 
ckd.
3 paź 09:22
janek191: Mianownik dodatni , a licznik ≥ 0 , więc ułamek jest ≥ 0.
3 paź 09:48
I'm back: Albo powołujemy się na nierówność Cauchy'ego między średnimi.
3 paź 11:12