matematykaszkolna.pl
Wyznacz miarę kąta. KwiatekPK: W prostokącie ABCD stosunek długości boków BC :AB jest równy √2. Wewnątrz tego prostokąta zaznaczono taki punkt X, że AB = BX = XD. Wyznacz miarę kąta BXD
1 paź 21:17
.Iryt: rysunek
b 

=2
a 
Działaj. Ładne zadanie.
1 paź 21:53
fiołek: rysunek |<BXD|=120o
2 paź 01:35
gloopek: fiołek czemu są takie kąty a nie inne
10 paź 20:36
tp: Proszę o zamknięcie tematu i/lub nierozwiązywanie podanego zadania. Jest to zadanie z trwającego konkursu −−− Olimpiady Matematycznej Juniorów. Kopiowanie rozwiązań które się tu pojawiają jest nie tylko wbrew zasadom olimpiady, ale jest też ono po prostu niefair w stosunku do innych uczestników konkursu, którzy samodzielnie poświęcają mnóstwo czasu na walkę z zadaniami.
10 paź 21:28