matematykaszkolna.pl
wielomiany qwerty: rozłóż wielomian w(x)=−3x8−3x4−3 na czynniki możliwie najniższego stopnia
30 wrz 09:13
Mietek z fabryki żyletek: −3(x8+x4+1) i nawias zacząć można tak: x8+2x4+1−x4=(x4+1)2−(x2)2=(x4−x2+1)(x4+x2+1) dalej samemu w podobnym stylu
30 wrz 09:36