matematykaszkolna.pl
trapez Milosz: Dany jest trapez równoramienny ABCD (AB || CD), w którym AB = 4, CD = 8, AC = 12. Punkt P∊CD tak że ∡CAP=60o. Oblicz pole trójkąta PAD.
26 wrz 14:36
miła: rysunek h=63 PΔPAD=123
26 wrz 15:35
a7: rysunekz tw. Pitagorasa BE=h=63 z tw. Pitagorasa BC=AD=47 z tw. cosinusów kąt CAD≈49 ⇒ AP=AC=12 (?) CP=12 PoleTRAPEZU ABDC=363 PoleΔPAD=1/2*|PD|*h=1/2*4*63=123
26 wrz 15:39
wredulus_pospolitus: ogólnie − to błędna treść zadania, a konkretniej chodzi mi o P ∊ CD
26 wrz 15:41
mat: Gdyby P należał do podstawy CD to CP=63 >8 więc P leży na półprostej CD poza punktem D
26 wrz 15:48
Milosz: CP − to prosta
26 wrz 16:03
Milosz:
26 wrz 16:03
a7: @Miłosz czy masz jakieś pytania?
26 wrz 19:22