matematykaszkolna.pl
równoważność Student: Wykazać, że zachodzi równoważność 27|5𝑥+4𝑦 ⟺27|2𝑥+7𝑦
26 wrz 10:57
wredulus_pospolitus: Poprawkę masz teraz?
26 wrz 11:05
kerajs: 27|5𝑥+4𝑦 ⇒ (x=9n ∧ y=9m ) ∨ (x=9n+3 ∧ y=9m+2 ) ∨ (x=9n+7 ∧ y=9m+7)
2 paź 05:24
kerajs: Ech, jakieś bajki powyżej pisałem. Sorki
2 paź 08:37
ICSP: (⇒) 27 | (5x + 4y) ⇒ ∃k∊Z 5x + 4y = 27k ⇒ 245x + 196y = 27*49*k ⇒ ⇒ 2x + 7y = 27(49*k − 7y − 9x) ⇒ 27 | (2x + 7y) W drugą stronę robi się analogicznie.
2 paź 11:56