matematykaszkolna.pl
wykaż sie :) zyta: Wykaż, że jeżeli 7|(𝑥2 +𝑦2) to 7|𝑥 i 7|𝑦
26 wrz 10:55
wredulus_pospolitus: Poprawkę masz teraz?
26 wrz 11:05