matematykaszkolna.pl
losowanie Student: Z przedziału [−1,1]−{0} wylosowano dwie różne liczby x i y. Jakie jest prawdopodobieństwo tego że
 |x| |x+y| 
[

] ≥ [

] , gdzie
 |y| |x−y| 
[.] oznacz część całkowitą liczby.
26 wrz 09:04
wredulus_pospolitus: To jeszcze na poprawce masz? Czy już teorię liczb piszecie?
26 wrz 11:05
Student: Poprawka
26 wrz 11:38
Student:
26 wrz 16:13
wredulus_pospolitus: no dobra −−− ile z tego zadania zrobiłeś samodzielnie ?
26 wrz 16:23
Student: To będą punkty w kwadracie [−1,1]2 ale nie wiem jak z tą nierównością
26 wrz 16:47