matematykaszkolna.pl
Przekształć wyrażenie Móżdżek :) : Przekształć wyrażenie tak, aby była w nim użyta tylko funkcja ctgx.
 cosx + sinx 
1.)

 cosx − sinx 
 1 − sin4x − cos4x 
2.)

 1 − sin2x 
25 wrz 17:48
sushi: zapisz inaczej jak wygląda ctg x
25 wrz 17:51
wredulus_pospolitus: (1) zauważ, że: cosx + sinx = 2cos(x − 45o) cosx − sinx = −2sin(x − 45o) później jeszcze użyć wzoru na ctg(α − β) oraz podstawić wartość za ctg(45o) i po sprawie
25 wrz 17:53
ICSP: W pierwszym wystarczy podzielić licznik i mianownik przez sinx.
 cosx + sinx ctgx + 1 
1)

=

 cosx − sinx ctgx − 1 
 1 − sin4x − cos4x (1 − sin2x)(1 + sin2x) − cos4x 
2)

=

=
 1 − sin2x cos2x 
 2sin2x 2 
= 1 + sin2x − cos2x = 2sin2x =

=

 sin2x + cos2x 1 + ctg2x 
25 wrz 18:27
Móżdżek :) : Dziękuję!
25 wrz 18:54
Móżdżek :) : Mam problem z dojściem do końcowego wyniku.
 2sin2x 
Chodzi mi od tego momentu :

= .....?
 sin2x + cos2x 
25 wrz 19:42
ICSP:
2sin2x 2sin2x 
1 

sin2x 
 

=

*

=
sin2x + cos2x sin2x + cos2x 
1 

sin2x 
 
 2 

 
 cos2x 
1 +

 sin2x 
 
To samo zrobiłem w pierwszym przykładzie, tylko zamiast dzielić licznik i mianownik przez sinx tutaj dzielę przez sni2x
25 wrz 19:45
Móżdżek :) : dziękujęemotka
25 wrz 19:58