matematykaszkolna.pl
Określ dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji: Kajtek: Określ dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji: f(x) = (cosx − cos3x)(tgx + ctgx)
25 wrz 15:04
ICSP: rysunek
  
D : x ∊ R \ {

} , k ∊ C
 2 
 sinx cosx 1 
f(x) = cosx(1 − cos2x)(

+

) = cosxsin2x*

= sinx
 cosx sinx sinxcosx 
25 wrz 15:16
Kajtek: Dziękuję za pomoc emotka
25 wrz 16:40