matematykaszkolna.pl
trójkąty Wera: Trójkąt równoboczny podzielony podzielony na mniejsze trójkątne równoboczne. Udowodnij, że dwa spośród nich są takie same.
25 wrz 14:42