matematykaszkolna.pl
Wyznacz równanie prostej Tsu: Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(−3, −1) i prostopadłej do prostej l. l; y=−6 l;x=11
23 wrz 13:10
chichi: x = − 3 & y = − 1
23 wrz 13:11
Tsu: a skad to sie wzielo?
23 wrz 13:12
janek191: rysunek P = ( −3, −1) y = −6 Odp. x = − 3 ==========
23 wrz 18:48
janek191: rysunek
23 wrz 18:50